jump to navigation

សារ​ជាតិ​មនុស្ស​ប្រុស ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

Posted by អែម ចាន់​បុទុំ in ប្លែកៗ.
Tags: , ,
trackback

នេះ​ហើយ​ជា​សារ​ធាតុ​ពិត​របស​បុរស​មែន ឫ​អត់ ? ជួយ​វិភាគ​គ្នា​ផង 😀 ។ ហើយ​ក៏​សូម​ទោស​ផង​សម្រាប់​មិត្ត​នារី​ដែល​ខ្ញុំ​ដាក់​ប្រកាស​នេះ តែ​នេះ​គ្រាន់​តែ ជា​រូប​ភាព​ប៉ុណ្ណោះ​មិន​មាន​អី​ប៉ះ​ពាល់​ទេ ។ អធ្យា​ស្រ័យ​ផង​ណា 😀

Advertisements

មតិ»

1. បុរិន្ទ - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

មើលទៅឃើញមានមនុស្សស្រីដែលតើ!

អែម ចាន់​បុទុំ - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

មនុស្សស្រីបង្ហាញពីមុខម៉ាត់ពិតរបស់បុរស ក្នុងរូបភាពខាងលើ ។​ កាប់សម្លាប់គ្នា ដើប្បីស្រី អ៊‍ីចឹងហើយបានជាមានមិត្តត្រួសមិត្ត រូបនេះមិនមែនចង់បង្ហាញពិការវិវត្តន៍របស់មនុស្ស ចង់ប្រាប់ថាប្រុសយើងពិតជាអ៊‍ីចឹងមែនអត់??????

2. ភារម្យ - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

​​ប៉ាយ៉ាត់ដាក់រូបហ្នឹង! 🙂

អែម ចាន់​បុទុំ - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

ប៉ាយ៉ាត់អីគេហ្អូវ? ច្រីលែងចាឡាញ់មែនអត់?

3. វិចូច - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

ងាប់​ហើយ​បងទុំ! ដាក់​រូប​អីចឹង?

4. ក្មេងល្ងង់ - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

មានន័យជ្រៅដូចស្រាផែនដីម៉ងនៀក 😆

5. sophatcam - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

អឹស បងប្រុសដ៏សែនល្អ!!! ដូចបង្ហាញកេរ្តខ្លួនឯងចឹង​ :O

អានឹងយាយពីការវិវត្តបស់មនុស្សតើ តែមានកន្លែងខ្លះដូចបាកមើណាស់បងអើយ!

6. អែម ចាន់​បុទុំ - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

គ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីបុរសពិត 😀 ហើយបើកន្លែងណាពិបាកមើលម្បាច់មើលរ៉េ ហិហិហិ

ឧត្តម - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

ហេហេ

sophatcam - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

អារឿងនឹងណាក៏ដឹងដែរ កុំគិតថាស្រីៗអត់ដឹងនោះ 😀

7. ហនុមាន - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

អស្ចារ្យមែន ប្អូនប្រុសពិតជាមានពេលទំនេរច្រើនមែន ! មិនចាំបាច់ដាក់រូបភាពបែបហ្នឹងរ៉េ ប្អូនអើយ ! ដាក់តែអក្សរមក ពួកយើងអាចអានបានតើ ម្នាក់ៗ ចេះអានតើប្អូន មិនសំអាងទៅលើរូបភាពរ៉េ ! ចង់និយាយពីបុរសពិត ចុះខ្លួនជាបុរសមួយរូបដែរនោះ ចង់និយាយពីខ្លួនឯងយ៉ាងណា ប្រភេទណា ថាមួយណាជាតំណាងអោយខ្លួន ? ម្នាក់ដែលលើកជើង ស្រ្តី ឬ ពីក្រោយស្រ្តី ឬ ម្នាក់ដែល ផ្ជង់កាំភ្លើងដាក់ ក្បាលមនុស្សម្នាក់ទៀត ? ខ្ញុំគ្មានសិទ្ធបិទ និយាយស្តី ហាមប្អូនរ៉េ នេះជាផ្ទះ របស់ ប្អូន ចង់ដាក់រូបអី ក៏ស្រេចតែក្បាលវ៉ាល់ប្អូនរ៉េ អរគុណដែលបានចែកចាយ !

8. អែម ចាន់​បុទុំ - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

ខ្ញុំសូមទោសផងដែរ បើរូបនេះប៉ះពាល់ណា តែគិតទៅដូចជារូបនេះវាកំប្លែងដែរបានជាខ្ញុំដាក់ណា ។ ខ្ញុំមិនមាននៅក្នុងនេះរ៉េ បង ហិហិហិ

ហនុមាន - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

អត់មាននៅក្នុងហ្នឹងបានដាក់មែនរ៉េ ? 😀 ដូចបងបានថាអាចឹង ស្រេចតែប្អូនចុះ យើងម្នាក់ៗ មានការយល់ឃើញខុសៗគ្នា ម្នាក់មើលឃើញអាចេះ យល់អាចេះ តាមតែការយល់ឃើញ នឹង បកស្រាយរៀងៗខ្លួន !

9. អែម ចាន់​បុទុំ - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

បាទបង គ្រាន់តែអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បាននោះ ការយល់ឃើញរបស់យើងម្នាក់ៗគឺត្រូវទូលំទូលាយ នឹងបើកចំហរ ។

ហនុមាន - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

បាទ ពិតណាស់ ! កើតជាមនុស្សទាល់តែមានការបើកចំហរខ្លះ អ្វីខុស អ្វីត្រូវ ល្អ ឬ អាក្រក់ អាចទទួលយកតាមកាលះទេសះ នោះជីវិត្តយើងក៏មិនអាប់អួរដែរ !

10. អែម ចាន់​បុទុំ - ខែវិច្ឆិកា 2, 2010

គាំទ្របង

11. peehs = peace - ខែវិច្ឆិកា 3, 2010

ដូចជាចំឡែកដល់ហើយ បងប្អូនវើដប្រិស ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ដូចជាចង់បង្អួតគ្នាទេដឹង ! រដូវត្រជាក់កំពុងចាប់ផ្តើមមកដល់ហើយ ហេតុអីបានជារូបភាពចឹងៗឆ្លៀតចូលមកដែរ ដូចជាមិនសូវសមទេដឺង ? ខ្ញុំគាំទ្របងហនុមាន ដែលបានជួយផ្តល់ជាយោបល់ ។

ខ្ញុំជឿថា ប្លក់យើងនេះ គេអាចមើលបានពេញពិភពលោក មនុស្សប្រភេទណា ក៏អាចមើលបានដែរ មែនទេ ? ខ្ញុំគ្រាន់តែមានការបារម្ភ ចំពោះសុជីវធម៌ខ្មែរ តែប៉ុណ្ណោះ !

អែម ចាន់​បុទុំ - ខែវិច្ឆិកា 3, 2010

នេះគ្រាន់តែអ្វីដែលយើងបានគិត បើគិតវាថាមិនល្អក៏បាន តែបើគិតបែបសាមញ្ញៗដូចមិនជាអីផង នេះគ្រាន់តែជារួបគំនូរតើហ៍ មានអីធ្ងន់ធ្ងររ៉េ ហិហិហិ

12. Kealong - ខែវិច្ឆិកា 3, 2010

ហេតុអ្វីទៅ?ដើម្បីតែអំនាច កិត្តិយស សី្រ បុរសហ៊ានធ្វើបែបនេះ? នេះរឺសារជាតិមនុស្សប្រុស?

13. Fidele - ខែវិច្ឆិកា 3, 2010

អ្នក​ក្លាហាន​ឆ្លង​មិន​ផុត​ពី​ដំណាក់​ស្រី​ស្អាត! :mrgreen:

អែម ចាន់​បុទុំ - ខែវិច្ឆិកា 3, 2010

ធ្លាប់លឺនេះជាសុភាសិតរបស់ចិន

14. peehs = peace - ខែវិច្ឆិកា 4, 2010

ខ្ញុំប្រហែលជាបានយល់ហើយ នូវរូបភាពទាំងនេះ វាពិតជាមានន័យល្អ សំរាប់ជនជាព្រាននារី ជាជនពាល ដែលមិនបានយល់ដឹង នូវអ្វីដែលខ្លួនកំពុងធ្វើ នៅក្នុងរូបនេះ គឺហ៊ានធ្វើនៅនឹងមុខគេឯង ហើយអ្នកហ្នឹងប្រាកដ ជាបានទទួលនូវអ្វី ដែលខ្លួនបានធ្វើ ខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថា មនុស្សដែលហ៊ានធ្វើរបៀបហ្នឹង គឺប្រហែលពិតជា អញ្ចឹងមេនហើយ ។ តែខ្ញុំពុំទាន់ដែលបានឃើញ មនុស្សលោកយើងនេះ ហ៊ានធ្វើដូចរូប គំនូរនេះនៅឡើយទេ ទោះបីមនុស្សនោះ ឆ្កួតវង្វែងយ៉ាងណាក៏ដោយ ខ្ញុំធ្លាប់បានដើរ រក្សាសន្តិសុខ អស់រយៈពេល ១៥ ឆ្នាំ និងធ្លាប់រស់នៅ ជាមួយខ្មែរក្រហម ៧ឆ្នាំ ដែលបាន សម្លាប់មនុស្ស ប្រហែល ៣ លាននាក់ នៅស្រុកខ្មែរ ក៏មិនដែលបានឃើញ របៀបនេះទេ ! តើរឿងនេះ ជារឿងប្រឌិត ឬយ៉ាងណាដែរ ? តើប្អូនអ្នកដាក់រូបនេះ ចង់បានន័យយ៉ាងណាដែរ ? តើចង់បានន័យ ដើម្បីសិក្សាអបរំរៀនសូត្រ ឬក៏ចង់បានន័យយ៉ាងណាដែរ ? បើអាចពន្យល់បាន សូមពន្យល់ផង ? បើតាមខ្ញុំមើល រូបទាំងនេះ ប្រហេលជាបានតុបតែងជាយូរណាស់មកហើយ មិនមែនទើបតែធ្វើថ្មីៗនេះ ទេ ! មែនទេ ? មានសំនួរច្រើនណាស់ ដែលចង់សួរ តើប្អូនម្ចាស់ប្លក់ អនុញ្ញាតិទេ ?

15. Broskomjel - ខែវិច្ឆិកា 4, 2010

មុនដំបូងអត់បានចាប់ភ្លឹក ដល់តែពិនិត្យមើលយូរៗទៅ ក្នុងរូបនីមួយៗសុទ្ធតែបង្កប់នូវរូបភាពក្តៅសាច់។ ហេហេហេ


ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: